Aan de slag bij B&S

Allereerst gefeliciteerd met uw nieuwe baan en welkom bij stichting pensioenfonds B&S.

Wanneer start de opbouw van uw ouderdomspensioen?
Uw pensioenregeling gaat in op de ingangsdatum van de pensioenovereenkomst.
U bouwt een levenslang ouderdomspensioen op zodra u minimaal 21 jaar oud bent.

Op welke pensioenvormen hebt u aanspraak?
Als u voldoet aan bovengenoemde voorwaarde hebt u aanspraak op:
 – levenslang ouderdomspensioen;
 – levenslang partnerpensioen;
 – wezenpensioen;
 – excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als u niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarde, hebt u nog geen aanspraak op levenslang ouderdomspensioen. Wel hebt u direct vanaf de ingangsdatum van uw pensioenovereenkomst aanspraak op de volgende pensioenvormen:
 – levenslang partnerpensioen;
 – wezenpensioen;
 – excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.

Waardeoverdracht
Als u bij een andere werkgever pensioen hebt opgebouwd, dan kunt u dit pensioen meestal laten overdragen naar de pensioenregeling van het pensioenfonds.

Pensioen 1-2-3
Lees meer over onze pensioenregeling in het Pensioen 1-2-3

Top