Als er een tekort is

tekort Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds B&S ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Pensioenfonds B&S besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.In de afgelopen jaren verlaagde Stichting Pensioenfonds B&S de pensioenen als volgt:

Jaar Verlaging
2018 0,00%
2017 0,00%
2016 0,00%
2015 0,00%
2014 0,00%

Meer informatie over hoe Stichting Pensioenfonds B&S er financieel voor staat, vindt u hier.

Terug naar Pensioen 1-2-3 laag 1

Top