De pensioenregeling

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
Hieronder treft u een vereenvoudigde weergave aan van de pensioenregeling, op niveau 2 van de pensioen123.
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk onder downloads voor het pensioenreglement of vraag deze bij ons administratiekantoor Appel Pensioenuitvoering op. Zie onze contactpagina voor de details.

ouderdomspensioen Ouderdomspensioen
Via uw werkgever B&S International B.V. of 1 van haar dochters neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds B&S en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Stichting Pensioenfonds B&S is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 15.528,68 (2019). U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 19.471,32. Dat is € 365,09 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis Partner- en wezenpensioen
Bij Stichting Pensioenfonds B&S is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert wordt het wezenpensioen tot 27 jaar uitbetaald. Als u voor de pensioendatum overlijdt en u bent op dat moment in dienst bij B&S International B.V. dan wordt het partnerpensioen vastgesteld op basis van het ouderdomspensioen dat u op de pensioendatum zou hebben opgebouwd als u tot de pensioendatum zou hebben deelgenomen. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds B&S . Het pensioenreglement kunt u opvragen bij Appel Pensioenuitvoering. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.
arbeidsongeschiktheidspensioen Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.
reglement Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u bidet? Kijk dan onder downloads voor het pensioenreglement.

Terug naar Pensioen 1-2-3 laag 1

Top