Dekkingsgraad

DekkingsgraadPK2019

De dekkingsgraad daalde gedurende met name de tweede helft van 2018 vrij snel van 102% aan het begin van het boekjaar tot 96,5% aan het eind van het boekjaar. Er zijn naast de verlaging van de marktrente geen bijzonderheden te melden en geen grote schommelingen op de financiële markten.

Zoals gemeld in een vorige pensioenkrant, heeft het Pensioenfonds in 2015 een herstelplan moeten indienen, omdat de dekkingsgraad te laag was. In het herstelplan moet het Pensioenfonds aantonen dat de dekkingsgraad in de komende 12 jaar voldoende stijgt.

Top