Herstelplan – Herstelperiode

Daling van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds, het effect van de economische ontwikkeling in de afgelopen periode, brengt met zich dat het bestuur van het Pensioenfonds heeft gekozen voor  de wettelijke mogelijkheid de duur van het herstelplan te verlengen van 10 jaar naar 12 jaar. De verlenging van deze termijn in combinatie, met zoals eerder gecommuniceerd, een vanaf 2020 lager opbouwpercentage van 1,64%, resulteert naar verwachting dat het fonds tijdig uit herstel is, zonder dat er aanvullend gekort zou moeten worden. Uiteraard tekenen wij hierbij aan dat een mogelijke verdere verslechtering van de dekkingsgraad door de economische ontwikkelingen in deze onzekere tijden, uiteindelijk een besluit tot korting niet kan worden uitgesloten.

Het bestuur heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken omdat:

  • Onze relatief jonge populatie met een langere looptijd, zeer evenwichtig is.
  • Het bestuur van mening is dat korting van de toekomstige pensioenopbouw aangezien(hierdoor wordt het toekomstig verlies op de inkoop van de pensioenopbouw verder wordt beperkt en bijdraagt aan een evenwichtiger herstel van het pensioenfonds (naast het niet indexeren van de pensioenen de komende jaren).
  • Indien  niet voor de verlenging van de herstelperiode wordt gekozen, naast het korten van de opbouw tot 1,64% bij een herstelperiode van 10 jaar naar verwachting sprake zijn van een eenmalige korting van alle pensioenen van 4,5%.

Met de gemaakte keuze weten we de noodzakelijke herstelmaatregelen dus over een wat langere periode uit te smeren en een extra korting te voorkomen, naar mening van het bestuur derhalve een evenwichtig pakket aan maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Top