Opbouw pensioen – Opbouwpercentage

opbouw Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op. Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.528,68 (2019). U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 9.471,32. Dat is € 177,59 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Terug naar Pensioen 1-2-3 laag 1

Top