Overlijden

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis Partner- en wezenpensioen
Bij Stichting Pensioenfonds B&S is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert wordt het wezenpensioen tot 27 jaar uitbetaald. Als u voor de pensioendatum overlijdt en u bent op dat moment in dienst bij B&S International B.V. dan wordt het partnerpensioen vastgesteld op basis van het ouderdomspensioen dat u op de pensioendatum zou hebben opgebouwd als u tot de pensioendatum zou hebben deelgenomen. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds B&S . Het pensioenreglement kunt u opvragen bij Appel Pensioenuitvoering. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Een overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Top