Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. De eerste laag staat hieronder. Klik op “lees meer” als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. U gaat dan naar laag 2. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds B&S. Laag 3 bestaat uit fondsdocumentatie zoals het pensioenreglement. Deze vindt u op onze downloadpagina Hier is ook een versie van laag 1 en 2 in pdf te vinden.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op de pagina over ons beleggingsbeleid.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat pensioen krijgt u als u 68 jaar wordt.
arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer of een evenredig lagere premie. Daarnaast is een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd.
partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt.
reglement Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Vraag het pensioenreglement bij ons op.

lees meer…

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds B&S. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Lees meer…
middelloon Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
Lees meer…
opbouw U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over EUR 15.528,68 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u in 2019 1,875% aan pensioen op.
Lees meer…
premieverdeling_beide U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Pensioenfonds B&S betaalt u 1/3 van de premie en uw werkgever 2/3. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
Lees meer…

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer…
vervroegen_uitstellen Wilt u eerder of later met pensioen met pensioen gaan? Dit moet u tenminste 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
Lees meer…
hoog_laag_laag_hoog Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? Die keuze kunt u maken op het moment dat u met pensioen gaat.
Lees meer…
ruilen_ouderdoms_partner Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat op het moment dat u uit dienst gaat of op het moment dat u met pensioen gaat.
Lees meer…
ruilen_partner_ouderdom Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdoms-pensioen voor u zelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Lees meer…

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds B&S heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

    – Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
    – Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Pensioenfonds B&S heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
    – De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Lees meer over risico’s

waardevast Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Jaar toeslag stijging van de prijzen
2019 0,00% 2,10%
2018 0,00% 1,30%
2017 0,00% 0,42%

Lees meer…

tekort Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan met de volgende maatregelen:
• Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de loonontwikkeling bij de werkgever.
• In het uiterste geval verlagen we uw pensioen. In 2012 verlaagden wij de pensioenen met 2%.
Lees meer…

Welke kosten maken wij?

kosten Stichting Pensioenfonds B&S maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.
Lees meer…

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer…
werkloos Als u werkloos wordt.
arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt.
Lees meer…
keuze Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie onder ´Welke keuzes heeft u zelf´?
samenwonen_trouwen Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Lees meer…
scheiden Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
Lees meer…
mijnpensioenoverzicht Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
buitenland Als u verhuist naar het buitenland.
Lees meer…
vragen Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel met Rahma Cherrat, telefoon 085 210 40 93 of stuur een email naar rahma.cherrat@appelpensioen.nl.
Top