Waardeoverdracht

waardeoverdracht Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds B&S en wordt het vanaf uw 68e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds B&S en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds B&S staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Appel Pensioenuitvoering er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Appel Pensioenuitvoering checkt daarom bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds B&S.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Terug naar laag 1 van Pensioen 1-2-3

Top